موعود نامه

درد دلهای یه جا مونده با امام زمانش

خطبه حضرت زينب ( ع ) در مجلس يزيد:.

یکی بود یکی نبود زینب بود حسین نبود۲                                               (این نقاشی منرو دیوانه کرده)                                              آغاز خطبه حضرت زینب علیهاسلام پس از آنکه ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 213 بازدید
آذر 88
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
8 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
12 پست
شهریور 85
15 پست
مرداد 85
28 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست